Fysioterapi/sjukgymnastik

Fysioterapi på Erikslund är en del av företaget PhysioCHraft, som ägs och drivs av mig, Carina Aberger Hammarstrand, legitimerad fysioterapeut / sjukgymnast.

Fysioterapi, vardagligt kallat sjukgymnastik, är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Och om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt.

Ofta handlar det om att träna delar av kroppen som skadats eller blivit överbelastade. Att lära sig att använda sin kropp på bästa sätt utifrån den status som gäller här och nu.

Jag tog min sjukgymnastexamen 1989 och arbetade de första fem åren på ortopedkliniken på Ängelholms sjukhus. Sedan 1994 har jag drivit privat verksamhet på avtal med Region Skåne. Detta innebär att du är välkommen både med och utan remiss och att högkostnadsskydd gäller.

För barn/ungdomar tom 18 år och personer över 85 år är besöket kostnadsfritt.
Uteblivet besök debiteras.

Fysioterapi/sjukgymnastik

Fysioterapi
Sjukgymnastik

Fysioterapi på Erikslund är en del av företaget PhysioCHraft, som ägs och drivs av mig, Carina Aberger Hammarstrand, legitimerad fysioterapeut / sjukgymnast.

Fysioterapi, vardagligt kallat sjukgymnastik, är kunskaper om och studier av människan i rörelse. Och om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt.

Ofta handlar det om att träna delar av kroppen som skadats eller blivit överbelastade. Att lära sig att använda sin kropp på bästa sätt utifrån den status som gäller här och nu.

Jag tog min sjukgymnastexamen 1989 och arbetade de första fem åren på ortopedkliniken på Ängelholms sjukhus. Sedan 1994 har jag drivit privat verksamhet på avtal med Region Skåne. Detta innebär att du är välkommen både med och utan remiss och att högkostnadsskydd gäller.

För barn/ungdomar tom 18 år och personer över 85 år är besöket kostnadsfritt.
Uteblivet besök debiteras.

Hitta till Physiochraft

Fysioterapi på Erikslund med Carina erbjuder behandling inom ramen för högkostnadsskyddet. Specialområde är Artros och livsstilsförändringar.

PhysioChraft finns på Hotell Erikslund i Varalöv, precis intill E6;an, mellan Ängelholm och Helsingborg.

Hotell Erikslund, Varalöv, Ängelholm

info@physiochraft.se

070-626 72 03

Kontakta Physiochraft

14 + 9 =