Torsdag

Torsdag

Detta är något jag säjer nästan varje dag till människor som inte prioriterar tid för sig själva. Tid för Service & Underhåll. Jag brukar säja som de gör på flyget. – Syrgasen på dig själv innan du hjälper någon annan.  Så om du inte får till någon annan...